masmedialnestudia

Novozvolený prezident Kiska na pôde UPJŠ-1403259211


Vo štvrtok 5.júna 2014 sa na našej univerzite, konkrétne na Lekárskej fakulte uskutočnilo Sympózium HepaMeta venované téme „Hepatálne a kardiometabolické rizikové faktory v skupine obyvateľstva žijúceho v rómskych osadách“, na ktorom boli prezentované výsledky štúdie HepaMeta Study Group. Podujatie poctil svojou prítomnosťou aj novozvolený prezident Slovenskej republiky Anrej Kiska, ktorý vo svojom rečníckom výstupe deklaroval záujem navševovať rómske osady, a celkovo prejavil záujem o problematiku zdravotného stavu rómskeho obyvateľstva.Na začiatok priblížim čo vlastne HepaMeta skúmalo. Cieľo... [celý článek]


1

Vytvořenou službou WEP.sk - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránok